etoro investerar i råvaror

Riktiga kryptovalutor
En av anledningarna till eToros nuvarande popularitet är att de erbjuder riktiga kryptovalutor (inte CFD:er på kryptovalutor, som är derivatprodukter med högre provisioner).

etoro cryptocurrency handel

eToro erbjuder ett brett utbud av riktiga kryptovalutor som vi kan investera tryggt och säkert i.
Om vi vill investera i kryptovalutor upptäcker vi ofta att börserna (växlingskontoren) är belägna i skatteparadis eller i Kina, på platser som erbjuder få eller inga regleringar för investeraren.

Med eToro kan vi däremot investera i Bitcoin eller många andra kryptovalutor med en helt reglerad och säker mäklare som har de nödvändiga skyddsåtgärderna på plats. Läs mer om det här: https://www.indexuniverse.eu/sv/etoro/

ETF:er
ETF:er (eller börshandlade fonder) är hybrider mellan traditionella värdepappersfonder och aktier. Tänk på dem som en “värdepapperskorg”, som består av aktier i olika företag.

ETF:er är i allmänhet tematiska “korgar”. Vi hittar till exempel ETF:er som innehåller aktier i de viktigaste teknikföretagen som driver den globala ekonomin, tematiska ETF:er som innehåller innovativa läkemedelsföretag eller företag inom förnybar energi, ETF:er som fokuserar på tillväxtekonomier …

Tack vare ETF:er kan vi få exponering för en sektor eller ett geografiskt område utan att behöva köpa dussintals eller hundratals aktier åt gången. Om du vill veta mer om dem har vi en artikel om ETF:er.

Tillbaka till ämnet: eToro har över 145 ETF:er att investera i. Det är värt att nämna att eToro för närvarande erbjuder ETF:er via CFD:er (Contracts for Difference) så avgifterna för att investera i dessa produkter på lång sikt är betydande.

Råvaror
Med råvaror avses alla varor och produkter som vi får från naturen: guld, olja, silver, palladium, socker, kaffe, naturgas, bomull …

etoro investerar i råvaror

På eToro finns det dussintals råvaror att investera i, inklusive guld, olja, silver, koppar med mera.
Dessa typer av råvaror finns också tillgängliga på eToro för dig att investera eller spekulera i, även om det bör noteras att det är komplexa produkter som styrs av sin egen dynamik och sina egna cykler.

Att investera i dessa produkter kräver i allmänhet en hög grad av expertis och en stor medvetenhet om aktuella händelser. Naturgaspriset kan till exempel påverkas kraftigt om Ryssland beslutar sig för att stoppa byggandet av Nord Stream 2-rörledningen, som ska leverera rysk naturgas till Europa.

Forex och valutahandel
Valutahandel, även kallad forex, är köp och försäljning av valutapar i syfte att få ekonomisk avkastning. Med forex drar näringsidkaren nytta av fluktuationerna i världens valutor för att göra vinst. Det bör noteras att det också är en typ av finansiell produkt som kräver mycket expertis och kunskap.

eToro har omkring femtio olika valutapar tillgängliga, så valutahandlare kan handla med fullständig flexibilitet.

Proudly powered by WordPress | Theme: Looks Blog by Crimson Themes.